Content: wat is het?

De letterlijke betekenis van het woord content is inhoud. Dat is eigenlijk ook precies wat het weer geeft. Voor sites betreft het woord content alles wat gaat over de inhoud van de site. Dit zijn veelal de teksten, maar kan natuurlijk ook slaan op bijvoorbeeld ondersteunend beeldmateriaal zoals foto’s en video’s. Voor een site is het uiteraard belangrijk dat de content die hier op staat niet alleen kloppend is, maar ook begrijpelijk is voor de lezer. Daarbij moet er dus geschreven worden vanuit de eindgebruiker en niet per se vanuit de gene die achter het bedrijf van de site zitten.